Ido Ido
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ido Ido

Thể Loại Truyện : Romance, School Life, Shoujo, Action, Comedy

Ngày tạo: 04-11,2014

Ngày cập nhật: 04-11,2014 (15 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 364

Tóm tắt:

Đọc rồi biết ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 15

04/11/2014

Chapter 14

04/11/2014

Chapter 13

04/11/2014

Chapter 12

04/11/2014

Chapter 11

04/11/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

04/11/2014

Chapter 2

04/11/2014

Chapter 3

04/11/2014

Chapter 4

04/11/2014

Chapter 5

04/11/2014

Chapter 6

04/11/2014

Chapter 7

04/11/2014

Chapter 8

04/11/2014

Chapter 9

04/11/2014

Chapter 10

04/11/2014

Chapter 11

04/11/2014

Chapter 12

04/11/2014

Chapter 13

04/11/2014

Chapter 14

04/11/2014

Chapter 15

04/11/2014
Top