Ikigami
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ikigami

Thể Loại Truyện : Drama, Psychological, Seinen, Tragedy

Ngày tạo: 13-12,2013

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (25 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 754

Tóm tắt:

Để đảm bảo sự an bình và thịnh vượng, các nhà lãnh đạo một đất nước đã ban hành một đạo luật đặc biệt, qua đó, tất cả trẻ em khi đến tuổi đi học, đều sẽ được tiêm một loại vắc-xin vào người. Một trong số 1000 trẻ em sẽ có một người lãnh mũi vắc-xin đặc biệt, và người này này sẽ chết vào một ngày giờ nhất định khi đang ở độ tuổi 18-24. Câu chuyện là hành trình của Kengo Fujimoto - một trong những nhân viên của chính phủ có nhiệm vụ phân phối Ikigami - những tờ giấy báo tử được gửi đến tay nạn nhân đúng 24 giờ trước khi họ từ giã cuộc đời.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 25

27/11/2016

Chapter 24

13/12/2013

Chapter 23

26/11/2013

Chapter 22

12/11/2013

Chapter 21

24/10/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

02/05/2013

Chapter 2

07/05/2013

Chapter 3

15/05/2013

Chapter 4

22/05/2013

Chapter 5

25/05/2013

Chapter 6

03/06/2013

Chapter 7

12/06/2013

Chapter 8

17/06/2013

Chapter 9

23/06/2013

Chapter 10

11/07/2013

Chapter 11

11/07/2013

Chapter 12

22/07/2013

Chapter 13

29/07/2013

Chapter 14

06/08/2013

Chapter 15

18/08/2013

Chapter 16

07/09/2013

Chapter 17

07/09/2013

Chapter 18

24/10/2013

Chapter 19

24/10/2013

Chapter 20

24/10/2013

Chapter 21

24/10/2013

Chapter 22

12/11/2013

Chapter 23

26/11/2013

Chapter 24

13/12/2013

Chapter 25

27/11/2016
Top