Illegal Rare
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Illegal Rare

Thể Loại Truyện : Fantasy, Horror, Martial Arts, Action, Adventure

Ngày tạo: 01-08,2015

Ngày cập nhật: 01-08,2015 (12 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 10

Số lần đọc: 561

Tóm tắt:

1 câu chuyện về thế giới của các thợ săn và quái vật

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 12

01/08/2015

Chapter 11

Chapter 10

22/11/2014

Chapter 9

12/10/2014

Chapter 8

05/09/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/02/2014

Chapter 2

11/03/2014

Chapter 3

21/03/2014

Chapter 4

25/04/2014

Chapter 5

30/04/2014

Chapter 6

04/05/2014

Chapter 7

04/09/2014

Chapter 8

05/09/2014

Chapter 9

12/10/2014

Chapter 10

22/11/2014

Chapter 11

Chapter 12

01/08/2015
Top