Ilya
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ilya

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhua, Supernatural, Action, Adventure

Ngày tạo: 23-10,2015

Ngày cập nhật: 23-10,2015 (8 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 268

Tóm tắt:

Đang Cập Nhật

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 8

23/10/2015

Chapter 7

14/06/2015

Chapter 6

10/06/2015

Chapter 5

06/06/2015

Chapter 4

31/05/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

18/05/2015

Chapter 2

20/05/2015

Chapter 3

27/05/2015

Chapter 4

31/05/2015

Chapter 5

06/06/2015

Chapter 6

10/06/2015

Chapter 7

14/06/2015

Chapter 8

23/10/2015