In Full Bloom
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

In Full Bloom

Thể Loại Truyện : Historical, Seinen, Action

Ngày tạo: 11-10,2015

Ngày cập nhật: 11-10,2015 (45 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 457

Tóm tắt:

1 kẻ thống trị ........ 1 quân sư....... Và…. 1 sát nhân

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 44

11/10/2015

Chapter 43

08/05/2015

Chapter 42

05/05/2015

Chapter 41

01/05/2015

Chapter 40

30/04/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

10/02/2015

Chapter 1

13/02/2015

Chapter 2

13/02/2015

Chapter 3

16/02/2015

Chapter 4

19/02/2015

Chapter 5

20/02/2015

Chapter 6

24/02/2015

Chapter 7

25/02/2015

Chapter 8

26/02/2015

Chapter 9

28/02/2015

Chapter 10

06/03/2015

Chapter 11

06/03/2015

Chapter 12

12/03/2015

Chapter 13

13/03/2015

Chapter 14

14/03/2015

Chapter 15

14/03/2015

Chapter 16

06/04/2015

Chapter 17

06/04/2015

Chapter 18

06/04/2015

Chapter 19

06/04/2015

Chapter 20

07/04/2015

Chapter 21

08/04/2015

Chapter 22

09/04/2015

Chapter 23

09/04/2015

Chapter 24

09/04/2015

Chapter 25

11/04/2015

Chapter 26

12/04/2015

Chapter 27

16/04/2015

Chapter 28

16/04/2015

Chapter 29

17/04/2015

Chapter 30

20/04/2015

Chapter 31

20/04/2015

Chapter 32

21/04/2015

Chapter 33

22/04/2015

Chapter 34

24/04/2015

Chapter 35

25/04/2015

Chapter 36

26/04/2015

Chapter 37

27/04/2015

Chapter 38

28/04/2015

Chapter 39

29/04/2015
Top