In the chocolate
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

In the chocolate

Thể Loại Truyện : Romance, School Life, Shoujo, Other

Ngày tạo: 20-10,2012

Ngày cập nhật: 20-10,2012 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 96

Tóm tắt:

• In the Chocolate • Le Petit Chaperon Rouge • Blue Sky Heaven • Dream Tour~Pop Up Book

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

20/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/10/2012
Top