Infectee
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Infectee

Thể Loại Truyện : Horror, Mature, Psychological, Seinen, Supernatural, Tragedy, Other, Action

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (9 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 350

Tóm tắt:

Kinh dị, xem rồi sẽ biết =))

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 1.5

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016
Top