Infinite Stratos
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Infinite Stratos

Thể Loại Truyện : Harem, Mecha, Romance, School Life, Seinen, Other, Action

Ngày tạo: 29-07,2013

Ngày cập nhật: 29-07,2013 (27 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 947

Tóm tắt:

Các học sinh tại học viện IS được huấn luyện sử dụng hệ thống vũ khí (Infinite Stratos hay "IS"), và được biết "IS" chỉ phản ứng với nữ, nhưng có một tên con trai duy nhất sử dụng được "IS", hắn là Ichika Orimura. Và hắn ta được chuyển đến học viện IS, nơi mà toàn bộ học sinh đều là nữ...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 25.1

29/07/2013

Chapter 25

29/07/2013

Chapter 24

29/07/2013

Chapter 23

29/07/2013

Chapter 22

29/07/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

09/05/2011

Chapter 1

09/05/2011

Chapter 2

09/05/2011

Chapter 3

09/05/2011

Chapter 4

09/05/2011

Chapter 5

09/05/2011

Chapter 6

09/05/2011

Chapter 7

09/05/2011

Chapter 8

09/05/2011

Chapter 9

09/05/2011

Chapter 10

09/05/2011

Chapter 11

09/05/2011

Chapter 12

09/05/2011

Chapter 13

09/05/2011

Chapter 14

09/05/2011

Chapter 15

09/05/2011

Chapter 16

09/05/2011

Chapter 17

29/07/2013

Chapter 18

29/07/2013

Chapter 19

29/07/2013

Chapter 20

29/07/2013

Chapter 21

29/07/2013

Chapter 22

29/07/2013

Chapter 23

29/07/2013

Chapter 24

29/07/2013

Chapter 25

29/07/2013

Chapter 25.1

29/07/2013
Top