Infinite Stratos: Black Bunny/White Bitter
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Infinite Stratos: Black Bunny/White Bitter

Thể Loại Truyện : Mecha, Romance, School Life, Other, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 182

Tóm tắt:

Seri truyện chủ yếu tập trung vào nữ chính Laura Bodewig

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 1

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

28/07/2017
Top