Infinite Stratos - Official Anthology Comic
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Infinite Stratos - Official Anthology Comic

Thể Loại Truyện : Harem, Mecha, Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 16-07,2012

Ngày cập nhật: 16-07,2012 (9 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 504

Tóm tắt:

Một số cậu chuyện bên lề của manga IS. Vẫn là cuộc chiến giữa các cô nàng để giành lấy tình cảm của anh main nhà ta ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 9

16/07/2012

Chapter 8

16/07/2012

Chapter 7

16/07/2012

Chapter 6

16/07/2012

Chapter 5

16/07/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

16/07/2012

Chapter 2

16/07/2012

Chapter 3

16/07/2012

Chapter 4

16/07/2012

Chapter 5

16/07/2012

Chapter 6

16/07/2012

Chapter 7

16/07/2012

Chapter 8

16/07/2012

Chapter 9

16/07/2012
Top