Injustice - Gods Among Us
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Injustice - Gods Among Us

Thể Loại Truyện : Fantasy, Martial Arts, Supernatural, Other, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 05-11,2015

Ngày cập nhật: 05-11,2015 (64 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,167

Tóm tắt:

Man of Steel đang có một khoảng thời gian hạnh phúc - Lois, vợ anh đã có tin vui. Nhưng khoảng thời gian ấy đã kéo dài không lâu, khi một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất của Batman đã có một chuyến viếng thăm bất ngờ đến Metropolis! Đây là câu chuyện xảy ra trước sự kiên trong Game Injustice - Gods Among Us nên bạn nào muốn hiểu hơn về nội dung của Game thì nên đọc!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 63

05/11/2015

Chapter 62

05/11/2015

Chapter 61

05/11/2015

Chapter 60

05/11/2015

Chapter 59

05/11/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

13/08/2013

Chapter 2

13/08/2013

Chapter 3

06/10/2015

Chapter 4

06/10/2015

Chapter 5

06/10/2015

Chapter 6

06/10/2015

Chapter 7

06/10/2015

Chapter 8

06/10/2015

Chapter 9

06/10/2015

Chapter 10

06/10/2015

Chapter 11

06/10/2015

Chapter 12

06/10/2015

Chapter 13

06/10/2015

Chapter 14

06/10/2015

Chapter 15

06/10/2015

Chapter 16

06/10/2015

Chapter 17

06/10/2015

Chapter 18

06/10/2015

Chapter 19

06/10/2015

Chapter 20

06/10/2015

Chapter 21

27/10/2015

Chapter 22

27/10/2015

Chapter 23

27/10/2015

Chapter 24

27/10/2015

Chapter 25

27/10/2015

Chapter 26

27/10/2015

Chapter 27

27/10/2015

Chapter 28

27/10/2015

Chapter 29

27/10/2015

Chapter 30

27/10/2015

Chapter 30.5

27/10/2015

Chapter 31

27/10/2015

Chapter 32

27/10/2015

Chapter 33

27/10/2015

Chapter 34

27/10/2015

Chapter 35

27/10/2015

Chapter 36

27/10/2015

Chapter 37

04/11/2015

Chapter 38

04/11/2015

Chapter 39

04/11/2015
Top