Innocents Shounen Juujugun
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Innocents Shounen Juujugun

Thể Loại Truyện : Drama, Historical, Mature, Psychological, Supernatural, Tragedy, Adventure

Ngày tạo: 13-08,2015

Ngày cập nhật: 13-08,2015 (25 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 1,664

Tóm tắt:

Năm 1212, một đội thập tự chinh toàn những thiếu niên từ 9-14 tuổi theo tiếng gọi của Chúa cùng lên đường đến Jerusalem để giải phóng vùng đất thánh khỏi quân Hồi giáo. Điều gì chờ đợi đức tin ngây thơ trong sáng của các em ở phía trước đây...?

*Warning: Truyện mang tính bạo lực và đề cập đến những vấn đề người lớn, dành cho lứa tuổi 17+

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 25

13/08/2015

Chapter 24

13/08/2015

Chapter 23

11/09/2014

Chapter 22

02/09/2014

Chapter 21

24/08/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

06/03/2014

Chapter 2

11/03/2014

Chapter 3

18/03/2014

Chapter 4

26/03/2014

Chapter 5

02/04/2014

Chapter 6

01/05/2014

Chapter 7

07/05/2014

Chapter 8

15/05/2014

Chapter 9

23/05/2014

Chapter 10

01/06/2014

Chapter 11

09/06/2014

Chapter 12

14/06/2014

Chapter 13

21/06/2014

Chapter 14

29/06/2014

Chapter 15

06/07/2014

Chapter 16

15/07/2014

Chapter 17

19/07/2014

Chapter 18

29/07/2014

Chapter 19

03/08/2014

Chapter 20

14/08/2014

Chapter 21

24/08/2014

Chapter 22

02/09/2014

Chapter 23

11/09/2014

Chapter 24

13/08/2015

Chapter 25

13/08/2015
Top