It's not my fault that I'm not popular!
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

It's not my fault that I'm not popular!

Thể Loại Truyện : School Life, Other, Comedy

Ngày tạo: 11-10,2015

Ngày cập nhật: 11-10,2015 (37 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,031

Tóm tắt:

Kuroki Tomoko là một cô gái học trung học siêu nổi tiếng, người đã có năm mươi năm kinh nghiệm hẹn hò với 100 chàng trai... trong thế giới game Otome (Ero game cho con gái). Nhưng trong thế giới thực, cô là một con người sống khép kín, người có tất cả các đặc tính của một ''mojo'' Tuy nhiên, khi việc ở trường không như cô mong đợi, và cô không hề nổi tiếng như cô đã nghĩ, cô thử ngắm nhìn mình trong gương lần đầu tiên trong nhiều năm, và đã có một phát hiện sửng sốt...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 36

11/10/2015

Chapter 35

11/10/2015

Chapter 34

11/10/2015

Chapter 33.5

11/10/2015

Chapter 33.5

19/07/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

22/12/2012

Chapter 2

22/12/2012

Chapter 3

22/12/2012

Chapter 4

22/12/2012

Chapter 5

22/12/2012

Chapter 6

22/12/2012

Chapter 7

22/12/2012

Chapter 8

22/12/2012

Chapter 9

22/12/2012

Chapter 10

22/12/2012

Chapter 11

22/12/2012

Chapter 12

22/12/2012

Chapter 13

22/12/2012

Chapter 14

22/12/2012

Chapter 15

22/12/2012

Chapter 16

22/12/2012

Chapter 17

22/12/2012

Chapter 18

22/12/2012

Chapter 19

22/12/2012

Chapter 20

22/12/2012

Chapter 21

22/12/2012

Chapter 22

22/12/2012

Chapter 23

22/12/2012

Chapter 24

22/12/2012

Chapter 25

22/12/2012

Chapter 26

22/12/2012

Chapter 27

07/02/2013

Chapter 28

25/12/2013

Chapter 29

25/12/2013

Chapter 30

25/12/2013

Chapter 31

04/05/2014

Chapter 33

18/07/2014

Chapter 33.5

19/07/2014

Chapter 33.5

11/10/2015

Chapter 34

11/10/2015

Chapter 35

11/10/2015

Chapter 36

11/10/2015
Top