ItaSas Short Doujinshi
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

ItaSas Short Doujinshi

Thể Loại Truyện : Fantasy, Horror, Romance, Supernatural, Tragedy, Other, Action, Comedy, Comic

Ngày tạo: 19-07,2014

Ngày cập nhật: 19-07,2014 (3 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 272

Tóm tắt:

Tổng hợp những dou ngắn về hai anh em nhà uchiha. Không dùng bản dịch vì mục đích lợi nhuận.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 3

19/07/2014

Chapter 2

19/07/2014

Chapter 1

19/07/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

19/07/2014

Chapter 2

19/07/2014

Chapter 3

19/07/2014
Top