Ito Junji Cats Diary
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ito Junji Cats Diary

Thể Loại Truyện : Horror, Comedy

Ngày tạo: 20-10,2012

Ngày cập nhật: 20-10,2012 (10 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 611

Tóm tắt:

Đây là series về mèo của Tác giả truyện kinh dị Junji Ito

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 10

20/10/2012

Chapter 9

20/10/2012

Chapter 8

20/10/2012

Chapter 7

20/10/2012

Chapter 6

20/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/10/2012

Chapter 2

20/10/2012

Chapter 3

20/10/2012

Chapter 4

20/10/2012

Chapter 5

20/10/2012

Chapter 6

20/10/2012

Chapter 7

20/10/2012

Chapter 8

20/10/2012

Chapter 9

20/10/2012

Chapter 10

20/10/2012
Top