ITOSHI NO KARIN
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

ITOSHI NO KARIN

Thể Loại Truyện : Romance, Seinen

Ngày tạo: 25-12,2014

Ngày cập nhật: 25-12,2014 (21 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 459

Tóm tắt:

Một câu truyện tình nhẹ nhàng

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 20

Chapter 19

10/12/2014

Chapter 18

27/10/2014

Chapter 17

01/10/2014

Chapter 16

30/08/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

01/11/2013

Chapter 2

02/11/2013

Chapter 3

04/11/2013

Chapter 4

05/11/2013

Chapter 5

26/11/2013

Chapter 6

30/01/2014

Chapter 7

30/01/2014

Chapter 8

16/02/2014

Chapter 9

19/03/2014

Chapter 10

20/03/2014

Chapter 11

25/04/2014

Chapter 12

26/04/2014

Chapter 13

20/05/2014

Chapter 14

29/05/2014

Chapter 15

03/08/2014

Chapter 6.5

09/08/2014

Chapter 16

30/08/2014

Chapter 17

01/10/2014

Chapter 18

27/10/2014

Chapter 19

10/12/2014

Chapter 20

Top