iZombie
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

iZombie

Thể Loại Truyện : Horror, Comic

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (9 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 314

Tóm tắt:

................

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016
Top