JackElsa Short Comic
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

JackElsa Short Comic

Thể Loại Truyện : Romance, Shoujo, Supernatural, Other, Comic

Ngày tạo: 07-07,2014

Ngày cập nhật: 07-07,2014 (114 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 2,967

Tóm tắt:

Doujinshi của Jelsa với nhiều artist khác nhau

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 114

07/07/2014

Chapter 113

07/07/2014

Chapter 112

07/07/2014

Chapter 111

07/07/2014

Chapter 110

08/04/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

12/03/2014

Chapter 2

12/03/2014

Chapter 3

12/03/2014

Chapter 4

12/03/2014

Chapter 5

12/03/2014

Chapter 6

12/03/2014

Chapter 7

12/03/2014

Chapter 8

12/03/2014

Chapter 9

12/03/2014

Chapter 10

12/03/2014

Chapter 11

12/03/2014

Chapter 12

12/03/2014

Chapter 13

12/03/2014

Chapter 14

12/03/2014

Chapter 15

12/03/2014

Chapter 16

12/03/2014

Chapter 17

12/03/2014

Chapter 10394.2

12/03/2014

Chapter 18

12/03/2014

Chapter 20

12/03/2014

Chapter 21

12/03/2014

Chapter 22

12/03/2014

Chapter 23

12/03/2014

Chapter 24

12/03/2014

Chapter 25

12/03/2014

Chapter 26

12/03/2014

Chapter 27

12/03/2014

Chapter 28

12/03/2014

Chapter 29

12/03/2014

Chapter 30

12/03/2014

Chapter 31

12/03/2014

Chapter 32

12/03/2014

Chapter 33

12/03/2014

Chapter 34

12/03/2014

Chapter 35

12/03/2014

Chapter 36

12/03/2014

Chapter 37

12/03/2014

Chapter 38

12/03/2014

Chapter 39

12/03/2014

Chapter 40

12/03/2014
Top