Jagaaaaaan
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Jagaaaaaan

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Horror, Mature, Mystery, Seinen, Supernatural, Other, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 27-07,2017

Ngày cập nhật: 24-10,2018 (61 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,575

Tóm tắt:

SHOOT EM UP!!!!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 59

24/10/2018

Chapter 58

24/10/2018

Chapter 57

24/10/2018

Chapter 56

24/10/2018

Chapter 55

02/09/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1.1

27/07/2017

Chapter 1.2

27/07/2017

Chapter 2

27/07/2017

Chapter 3

27/07/2017

Chapter 4

27/07/2017

Chapter 5

27/07/2017

Chapter 6

27/07/2017

Chapter 7

27/07/2017

Chapter 8

27/07/2017

Chapter 9

27/07/2017

Chapter 10

27/07/2017

Chapter 11

27/07/2017

Chapter 12

27/07/2017

Chapter 13

27/07/2017

Chapter 14

27/07/2017

Chapter 15

27/07/2017

Chapter 16

27/07/2017

Chapter 17

27/07/2017

Chapter 18

07/08/2017

Chapter 19

07/08/2017

Chapter 20

07/08/2017

Chapter 21

15/08/2017

Chapter 22

15/08/2017

Chapter 23

19/08/2017

Chapter 24

11/09/2017

Chapter 25

25/09/2017

Chapter 26

28/09/2017

Chapter 27

04/10/2017

Chapter 27

07/03/2018

Chapter 28

07/03/2018

Chapter 29

07/03/2018

Chapter 30

07/03/2018

Chapter 31

02/04/2018

Chapter 32

07/04/2018

Chapter 33

07/04/2018

Chapter 34

07/04/2018

Chapter 35

19/04/2018

Chapter 36

19/04/2018

Chapter 37

19/04/2018

Chapter 38

19/04/2018
Top