Jashin-chan Dropkick
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Jashin-chan Dropkick

Thể Loại Truyện : Fantasy, Seinen, Other, Comedy

Ngày tạo: 07-01,2017

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (27 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 920

Tóm tắt:

Đổi gió, Tom vs Jerry ver 2 bé moe

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 26

28/07/2017

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 24

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

07/01/2017

Chapter 2

07/01/2017

Chapter 3

07/01/2017

Chapter 4

07/01/2017

Chapter 5

07/01/2017

Chapter 6

07/01/2017

Chapter 7

07/01/2017

Chapter 8

07/01/2017

Chapter 9

07/01/2017

Chapter 10

07/01/2017

Chapter 11

07/01/2017

Chapter 12

07/01/2017

Chapter 13

07/01/2017

Chapter 14

07/01/2017

Chapter 15

07/01/2017

Chapter 16

07/01/2017

Chapter 17

07/01/2017

Chapter 18

07/01/2017

Chapter 19

07/01/2017

Chapter 15.5

07/01/2017

Chapter 20

07/01/2017

Chapter 21

07/01/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 24

28/07/2017

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 26

28/07/2017
Top