Jinbaku shounen hanako-kun
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Jinbaku shounen hanako-kun

Thể Loại Truyện : Fantasy, Historical, Supernatural, Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (4 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 179

Tóm tắt:

Về hanako-san trong 7 điều kì bí trong trường học

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 1

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017
Top