Jinrou Game
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Jinrou Game

Thể Loại Truyện : Drama, Horror, Mature, Mystery, Psychological, Seinen

Ngày tạo: 02-01,2015

Ngày cập nhật: 25-01,2018 (30 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 824

Tóm tắt:

10 người bị bắt cóc và buộc phải tham gia một trò chơi chết chóc mang tên "Werewolfs". Một trò chơi phải đặt cược bằng sinh mạng của mình với giải thường một triệu yên. Bao trùm một bức màn bí mật, ý nghĩa thực sự của trò chơi này là gì?

Truyện không dành cho con nít nhé :3

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 30

25/01/2018

Chapter 29

25/01/2018

Chapter 28

25/01/2018

Chapter 27

25/01/2018

Chapter 26

12/01/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

16/12/2017

Chapter 9

16/12/2017

Chapter 10

16/12/2017

Chapter 11

16/12/2017

Chapter 12

16/12/2017

Chapter 13

16/12/2017

Chapter 14

16/12/2017

Chapter 15

16/12/2017

Chapter 16

16/12/2017

Chapter 17

16/12/2017

Chapter 18

16/12/2017

Chapter 19

16/12/2017

Chapter 20

16/12/2017

Chapter 21

16/12/2017

Chapter 22

16/12/2017

Chapter 23

12/01/2018

Chapter 24

12/01/2018

Chapter 25

12/01/2018

Chapter 26

12/01/2018

Chapter 27

25/01/2018

Chapter 28

25/01/2018

Chapter 29

25/01/2018

Chapter 30

25/01/2018
Top