Joshi Kausei
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Joshi Kausei

Thể Loại Truyện : Seinen, Other, Comedy

Ngày tạo: 03-08,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (23 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 781

Tóm tắt:

Cùng theo dõi những câu chuyện đời thường, nhưng cũng vô cùng hài hước của cô bé Momoko chan

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 24

27/11/2016

Chapter 23

27/11/2016

Chapter 22

27/11/2016

Chapter 21

27/11/2016

Chapter 20

03/08/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

18/11/2013

Chapter 2

23/11/2013

Chapter 3

01/12/2013

Chapter 4

08/12/2013

Chapter 5

15/12/2013

Chapter 6

29/12/2013

Chapter 7

02/02/2014

Chapter 8

16/02/2014

Chapter 9

08/03/2014

Chapter 10

04/05/2014

Chapter 11

23/05/2014

Chapter 12

13/06/2014

Chapter 14

21/06/2014

Chapter 15

18/08/2014

Chapter 16

30/08/2014

Chapter 17

21/09/2014

Chapter 18

03/08/2015

Chapter 19

03/08/2015

Chapter 20

03/08/2015

Chapter 21

27/11/2016

Chapter 22

27/11/2016

Chapter 23

27/11/2016

Chapter 24

27/11/2016
Top