Josou Shounen Anthology Comic
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Josou Shounen Anthology Comic

Thể Loại Truyện : Gender Bender, Romance, School Life, Other, Comedy

Ngày tạo: 17-08,2013

Ngày cập nhật: 17-08,2013 (5 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 366

Tóm tắt:

Là 1 tập hợp rất nhiều Oneshot và Series Gender Bender trên tạp chí JOSOU SHOUNEN ANTHOLOGY. Có 13 vol và mỗi vol có nhiều chap ếu liên quan gì tới nhau!
P/s: Trap đấy.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 0

17/08/2013

One shot

15/08/2013

Chapter 3

15/08/2013

Chapter 2

11/08/2013

Chapter 1

11/08/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

11/08/2013

Chapter 2

11/08/2013

Chapter 3

15/08/2013

One shot

15/08/2013

Chapter 0

17/08/2013
Top