Judge
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Judge

Thể Loại Truyện : Drama, Horror, Mystery, Psychological, Other

Ngày tạo: 21-07,2014

Ngày cập nhật: 12-11,2017 (32 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 877

Tóm tắt:

Câu chuyện đơn thuần là " kẻ giết người giấu mặt trong trò chơi tử thần"

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 32

12/11/2017

Chapter 31

21/10/2017

Chapter 30

18/10/2017

Chapter 29

18/10/2017

Chapter 28

18/10/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

09/05/2011

Chapter 2

09/05/2011

Chapter 3

09/05/2011

Chapter 4

09/05/2011

Chapter 5

09/05/2011

Chapter 6

09/05/2011

Chapter 7

09/05/2011

Chapter 8

09/05/2011

Chapter 9

09/05/2011

Chapter 10

09/05/2011

Chapter 11

09/05/2011

Chapter 12

09/05/2011

Chapter 13

09/05/2011

Chapter 14

09/05/2011

Chapter 15

09/05/2011

Chapter 16

26/08/2013

Chapter 17

21/07/2014

Chapter 18

03/10/2017

Chapter 19

03/10/2017

Chapter 20

03/10/2017

Chapter 21

04/10/2017

Chapter 22

05/10/2017

Chapter 23

06/10/2017

Chapter 24

06/10/2017

Chapter 25

07/10/2017

Chapter 26

07/10/2017

Chapter 27

18/10/2017

Chapter 28

18/10/2017

Chapter 29

18/10/2017

Chapter 30

18/10/2017

Chapter 31

21/10/2017

Chapter 32

12/11/2017
Top