Just Troll
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Just Troll

Thể Loại Truyện : Comedy

Ngày tạo: 24-11,2013

Ngày cập nhật: 24-11,2013 (45 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 1,367

Tóm tắt:

tổng hợp các mẩu truyện và hình ảnh troll hài hước giúp mọi người trên BT thư giãn, giải trí 

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 45

24/11/2013

Chapter 44

24/11/2013

Chapter 43

17/09/2013

Chapter 42

03/09/2013

Chapter 41

02/09/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

31/07/2013

Chapter 2

31/07/2013

Chapter 3

31/07/2013

Chapter 4

31/07/2013

Chapter 5

31/07/2013

Chapter 6

31/07/2013

Chapter 7

31/07/2013

Chapter 8

31/07/2013

Chapter 9

31/07/2013

Chapter 10

31/07/2013

Chapter 11

31/07/2013

Chapter 12

31/07/2013

Chapter 13

31/07/2013

Chapter 14

31/07/2013

Chapter 15

31/07/2013

Chapter 16

31/07/2013

Chapter 17

31/07/2013

Chapter 18

31/07/2013

Chapter 19

31/07/2013

Chapter 20

31/07/2013

Chapter 21

31/07/2013

Chapter 22

31/07/2013

Chapter 23

31/07/2013

Chapter 24

31/07/2013

Chapter 25

31/07/2013

Chapter 26

31/07/2013

Chapter 27

31/07/2013

Chapter 28

31/07/2013

Chapter 29

31/07/2013

Chapter 30

31/07/2013

Chapter 31

01/08/2013

Chapter 32

02/08/2013

Chapter 33

05/08/2013

Chapter 34

07/08/2013

Chapter 35

23/08/2013

Chapter 36

23/08/2013

Chapter 37

23/08/2013

Chapter 38

23/08/2013

Chapter 39

23/08/2013

Chapter 40

29/08/2013