Justice League Dark
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Justice League Dark

Thể Loại Truyện : Action, Comic

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (13 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 381

Tóm tắt:

Justice League Dark, tập hợp những người - những sinh vật - có sức mạnh phép thuật! Chỉ có bọn họ mới ngăn được các thế lực siêu nhiên mà Justice League bình thường không làm được!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 11

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 8.2

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 7.2

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 8.2

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 11

27/11/2016
Top