Justice Leauge
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Justice Leauge

Thể Loại Truyện : Fantasy, Action, Comedy, Comic

Ngày tạo: 08-01,2017

Ngày cập nhật: 08-01,2017 (58 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 639

Tóm tắt:

Hai tài năng Geoff John và Jim Lee đang tạo dưng một trang sử mới cho DC Comics. Trong một vũ trụ nơi mà các siêu anh hùng hoàn toàn mới lạ, Batman đã phát hiện một tên ác quỷ bóng tối đòi hỏi anh phải tập hợp những người hùng vĩ đại nhất để ngăn cản hắn.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 43

08/01/2017

Chapter 42

08/01/2017

Chapter 41

08/01/2017

Chapter 40

08/01/2017

Chapter 39

08/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 6

08/01/2017

Chapter 7

08/01/2017

Chapter 8

08/01/2017

Chapter 9

08/01/2017

Chapter 10

08/01/2017

Chapter 11

08/01/2017

Chapter 12

08/01/2017

Chapter 12.1

08/01/2017

Chapter 13

08/01/2017

Chapter 1

08/01/2017

Chapter 2

08/01/2017

Chapter 3

08/01/2017

Chapter 4

08/01/2017

Chapter 5

08/01/2017

Chapter 14

08/01/2017

Chapter 15

08/01/2017

Chapter 15.1

08/01/2017

Chapter 16

08/01/2017

Chapter 16.1

08/01/2017

Chapter 17

08/01/2017

Chapter 18

08/01/2017

Chapter 19

08/01/2017

Chapter 20

08/01/2017

Chapter 21

08/01/2017

Chapter 21.1

08/01/2017

Chapter 22

08/01/2017

Chapter 22.1

08/01/2017

Chapter 22.2

08/01/2017

Chapter 22.3

08/01/2017

Chapter 23

08/01/2017

Chapter 23.1

08/01/2017

Chapter 23.2

08/01/2017

Chapter 23.3

08/01/2017

Chapter 24

08/01/2017

Chapter 24.1

08/01/2017

Chapter 25

08/01/2017

Chapter 25.1

08/01/2017

Chapter 26

08/01/2017

Chapter 27

08/01/2017

Chapter 27.1

08/01/2017
Top