Jyashin-chan Dropkick
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Jyashin-chan Dropkick

Thể Loại Truyện : Fantasy, Seinen, Other, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 07-01,2017 (12 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 174

Tóm tắt:

Đổi gió

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 12

07/01/2017

Chapter 11

07/01/2017

Chapter 10

07/01/2017

Chapter 9

07/01/2017

Chapter 8

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 9

07/01/2017

Chapter 10

07/01/2017

Chapter 11

07/01/2017

Chapter 12

07/01/2017
Top