K - Dream Of Green
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

K - Dream Of Green

Thể Loại Truyện : Romance, Supernatural, Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (6 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 196

Tóm tắt:

Câu chuyện về Thanh chức - "Jungle" trái ngược với bản anime ss2: K - Return of Kings

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 1

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

28/07/2017

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017
Top