K - Memory Of Red
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

K - Memory Of Red

Thể Loại Truyện : Martial Arts, Supernatural, Other, Action

Ngày tạo: 06-10,2014

Ngày cập nhật: 06-10,2014 (16 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 595

Tóm tắt:

Ở Shizume, có một truyền thuyết về Xích Vương với sức mạnh khủng khiếp đã tự mình lập ra Homra, chỉ cần gia nhập Homra, bạn có thể đạt được sức mạnh phi thường.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 16

06/10/2014

Chapter 15

04/10/2014

Chapter 14

02/10/2014

Chapter 13

25/09/2014

Chapter 12

21/09/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

25/05/2013

Chapter 2

23/08/2013

Chapter 3

23/08/2013

Chapter 4

23/08/2013

Chapter 5

23/08/2013

Chapter 6

23/09/2013

Chapter 7

17/12/2013

Chapter 8

27/03/2014

Chapter 9

28/06/2014

Chapter 10

11/09/2014

Chapter 11

18/09/2014

Chapter 12

21/09/2014

Chapter 13

25/09/2014

Chapter 14

02/10/2014

Chapter 15

04/10/2014

Chapter 16

06/10/2014
Top