Kagerou Day Anthology
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Kagerou Day Anthology

Thể Loại Truyện : Supernatural, Other, Comedy

Ngày tạo: 11-11,2013

Ngày cập nhật: 11-11,2013 (7 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 351

Tóm tắt:

Anthology upper, downer, summer của Kagerou Day

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 13

11/11/2013

Chapter 12

21/10/2013

Chapter 11

21/10/2013

Chapter 10

15/09/2013

Chapter 7

15/09/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 4

15/09/2013

Chapter 6

15/09/2013

Chapter 7

15/09/2013

Chapter 10

15/09/2013

Chapter 11

21/10/2013

Chapter 12

21/10/2013

Chapter 13

11/11/2013
Top