Kaibutsu-kun Ni Rei
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Kaibutsu-kun Ni Rei

Thể Loại Truyện : One Shot, Romance, School Life, Shoujo

Ngày tạo: 04-11,2013

Ngày cập nhật: 04-11,2013 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 133

Tóm tắt:

Đọc đi sẽ biết :D

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

04/11/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

04/11/2013
Top