Kakao 79%
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Kakao 79%

Thể Loại Truyện : Romance, School Life, Shoujo, Other, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 10-09,2018 (25 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 474

Tóm tắt:

Cập nhật sau...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 26

09/09/2018

Chapter 24

28/08/2018

Chapter 23

04/08/2018

Chapter 22

20/07/2018

Chapter 21

11/02/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 9

07/01/2017

Chapter 10

07/01/2017

Chapter 11

07/01/2017

Chapter 12

07/01/2017

Chapter 13

07/01/2017

Chapter 14

07/01/2017

Chapter 14.5

07/01/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19.5

28/07/2017

Chapter 20

28/01/2018

Chapter 21

11/02/2018

Chapter 22

20/07/2018

Chapter 23

04/08/2018

Chapter 24

28/08/2018

Chapter 26

09/09/2018
Top