Kako To Nise Tantei
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Kako To Nise Tantei

Thể Loại Truyện : Drama, Horror, Romance, Action, Comedy

Ngày tạo: 17-11,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (19 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 774

Tóm tắt:

Đang Cập Nhật....

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 18

27/11/2016

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 16

17/11/2015

Chapter 15

27/10/2015

Chapter 14

10/10/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

20/04/2015

Chapter 1

20/04/2015

Chapter 2

09/05/2015

Chapter 3

09/05/2015

Chapter 4

09/05/2015

Chapter 5

25/06/2015

Chapter 6

11/07/2015

Chapter 7

17/07/2015

Chapter 8

29/07/2015

Chapter 9

22/08/2015

Chapter 10

22/08/2015

Chapter 11

22/08/2015

Chapter 12

03/09/2015

Chapter 13

10/10/2015

Chapter 14

10/10/2015

Chapter 15

27/10/2015

Chapter 16

17/11/2015

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 18

27/11/2016
Top