Kancolle - Admiral Uzatto’S Captain’S Log
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Kancolle - Admiral Uzatto’S Captain’S Log

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 86

Tóm tắt:

Một đô đốc kỳ lạ được phân công đến căn cứ xa xôi, hẻo lánh.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

26/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016
Top