Kanon & Air Sky
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Kanon & Air Sky

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 20-10,2012

Ngày cập nhật: 20-10,2012 (9 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 448

Tóm tắt:

Những mẩu chuyện nhỏ, giao thoa giữa 2 tác phẩm của KEY là Kanon và Air. Mỗi chương là 1 câu chuyện vui chưa bao giờ xuất hiện trong anime.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 9

20/10/2012

Chapter 8

20/10/2012

Chapter 7

20/10/2012

Chapter 6

20/10/2012

Chapter 5

20/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/10/2012

Chapter 2

20/10/2012

Chapter 3

20/10/2012

Chapter 4

20/10/2012

Chapter 5

20/10/2012

Chapter 6

20/10/2012

Chapter 7

20/10/2012

Chapter 8

20/10/2012

Chapter 9

20/10/2012
Top