Kantai Collection Doujinshi
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Kantai Collection Doujinshi

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (28 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 274

Tóm tắt:

Nơi tổng hợp các doujinshi của kantai collection

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

27/11/2016

Chapter 27

27/11/2016

Chapter 26

27/11/2016

Chapter 25

27/11/2016

Chapter 24

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 11

27/11/2016

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 18

27/11/2016

Chapter 19

27/11/2016

Chapter 20

27/11/2016

Chapter 21

27/11/2016

Chapter 22

27/11/2016

Chapter 23

27/11/2016

Chapter 24

27/11/2016

Chapter 25

27/11/2016

Chapter 26

27/11/2016

Chapter 27

27/11/2016

One shot

27/11/2016
Top