Kantai Collection - The Things She Saw
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Kantai Collection - The Things She Saw

Thể Loại Truyện : Historical, Other, Action

Ngày tạo: 15-03,2014

Ngày cập nhật: 15-03,2014 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 15

Tóm tắt:

Đọc rồi biết ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top