Kantai Collection - Tổng hợp doujinshi ngắn
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Kantai Collection - Tổng hợp doujinshi ngắn

Thể Loại Truyện : Mecha, Romance, Other, Action

Ngày tạo: 03-11,2014

Ngày cập nhật: 03-11,2014 (21 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 1,221

Tóm tắt:

Tổng hợp nhiều bộ doujinshi ngắn do nhóm dịch thực hiện.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 22

03/11/2014

Chapter 20

20/10/2014

Chapter 19

19/10/2014

Chapter 18

14/10/2014

Chapter 17

13/10/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

10/06/2014

Chapter 2

01/07/2014

Chapter 3

01/07/2014

Chapter 4

06/07/2014

Chapter 5

09/07/2014

Chapter 6

24/07/2014

Chapter 7

04/08/2014

Chapter 8

27/08/2014

Chapter 9

06/09/2014

Chapter 10

10/09/2014

Chapter 11

13/09/2014

Chapter 12

29/09/2014

Chapter 13

02/10/2014

Chapter 14

08/10/2014

Chapter 15

09/10/2014

Chapter 16

11/10/2014

Chapter 17

13/10/2014

Chapter 18

14/10/2014

Chapter 19

19/10/2014

Chapter 20

20/10/2014

Chapter 22

03/11/2014
Top