Karen-chiến binh hiện đại
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Karen-chiến binh hiện đại

Thể Loại Truyện : Romance, Action, Adventure

Ngày tạo: 26-10,2014

Ngày cập nhật: 26-10,2014 (7 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 521

Tóm tắt:

Đang cập nhật ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 7 End

26/10/2014

Chapter 6

26/10/2014

Chapter 5

26/10/2014

Chapter 4

29/09/2014

Chapter 3

19/09/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

09/09/2014

Chapter 2

09/09/2014

Chapter 3

19/09/2014

Chapter 4

29/09/2014

Chapter 5

26/10/2014

Chapter 6

26/10/2014

Chapter 7 End

26/10/2014
Top