Karin - The Chibi Vampire (Tt8)
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Karin - The Chibi Vampire (Tt8)

Thể Loại Truyện : Other, Action, Comic

Ngày tạo: 08-01,2017

Ngày cập nhật: 08-01,2017 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 83

Tóm tắt:

mik thực sự chưa pit nên tóm tắt làm sao mong mn đọc và tự hỉu

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

08/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

08/01/2017
Top