Katsute Mahou Shoujo to Aku wa Tekitai Shite
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Katsute Mahou Shoujo to Aku wa Tekitai Shite

Thể Loại Truyện : Romance, Action

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 106

Tóm tắt:

câu chuyện về 1 bé mahou và 1 kẻ xấu vô tình YÊU bé ấy vì quá moe

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 1

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017
Top