Kẻ Đến Trị Tam Quốc
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Kẻ Đến Trị Tam Quốc

Thể Loại Truyện : Xuyên Không, Manhua, Mystery, Supernatural, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (10 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 266

Tóm tắt:

Main đang hun gái thì xuyên không về gặp Tào Tháo và bla bla :))

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016
Top