Kemono Friends Comic A La Carte Japari Park Anthology Manga
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Kemono Friends Comic A La Carte Japari Park Anthology Manga

Thể Loại Truyện : Other, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 110

Tóm tắt:

Sau cốt truyện anime, bộ truyện này mang lại nhiều câu chuyện từ các tác giả và nghệ sĩ khác nhau.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 1

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017