Kenja No Deshi Wo Nanoru Kenja Isekai!
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Kenja No Deshi Wo Nanoru Kenja Isekai!

Thể Loại Truyện : Fantasy, Gender Bender, Harem, Manhua, Mature, Comedy

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 09-06,2018 (21 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 837

Tóm tắt:

Một hiền nhân chơi ngu bị biến thành Loli

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 20

09/06/2018

Chapter 19

09/06/2018

Chapter 18

09/03/2018

Chapter 17

07/03/2018

Chapter 16

11/02/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

16/01/2018

Chapter 3.5

16/01/2018

Chapter 4

16/01/2018

Chapter 5

16/01/2018

Chapter 6

16/01/2018

Chapter 7

16/01/2018

Chapter 8

16/01/2018

Chapter 9

16/01/2018

Chapter 10

16/01/2018

Chapter 11

16/01/2018

Chapter 12

16/01/2018

Chapter 13

05/02/2018

Chapter 14

05/02/2018

Chapter 15

05/02/2018

Chapter 16

11/02/2018

Chapter 17

07/03/2018

Chapter 18

09/03/2018

Chapter 19

09/06/2018

Chapter 20

09/06/2018
Top