Kenja No Deshi Wo Nanoru Kenja!
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Kenja No Deshi Wo Nanoru Kenja!

Thể Loại Truyện : Fantasy, Gender Bender, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 07-03,2018 (18 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 403

Tóm tắt:

Một hiền nhân chơi ngu bị biến thành Loli

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 17

07/03/2018

Chapter 16

07/03/2018

Chapter 15

07/03/2018

Chapter 14

07/03/2018

Chapter 13

07/03/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

07/03/2018

Chapter 3

07/03/2018

Chapter 3.5

07/03/2018

Chapter 4

07/03/2018

Chapter 5

07/03/2018

Chapter 6

07/03/2018

Chapter 7

07/03/2018

Chapter 8

07/03/2018

Chapter 9

07/03/2018

Chapter 10

07/03/2018

Chapter 11

07/03/2018

Chapter 12

07/03/2018

Chapter 13

07/03/2018

Chapter 14

07/03/2018

Chapter 15

07/03/2018

Chapter 16

07/03/2018

Chapter 17

07/03/2018
Top