Kenja no Mago
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Kenja no Mago

Thể Loại Truyện : Fantasy, Romance, Other, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 20-09,2018 (50 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 689

Tóm tắt:

Nhờ vào phép thuật, con người đã có thể thoát khỏi nhiều tai họa, và rất nhiều lần, Giữ lại ký ức từ cuộc sống trước kia , cậu bé tên Shin, được nuôi dưỡng bởi một ông già từ trong thế giới được gọi là "Magi"-.- Lần đầu dịch, nên sẽ rất sida

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 33.1

20/09/2018

Chapter 32.1

20/09/2018

Chapter 31.1

20/09/2018

Chapter 30.1

20/09/2018

Chapter 29.1

20/09/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

26/11/2016

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 1.2

26/11/2016

Chapter 2.1

26/11/2016

Chapter 2.2

26/11/2016

Chapter 3.1

26/11/2016

Chapter 3.2

26/11/2016

Chapter 4.1

26/11/2016

Chapter 4.2

26/11/2016

Chapter 4.3

26/11/2016

Chapter 5.1

07/01/2017

Chapter 5.2

28/07/2017

Chapter 6.1

28/07/2017

Chapter 6.2

28/07/2017

Chapter 7.1

28/07/2017

Chapter 7.2

28/07/2017

Chapter 8.1

28/07/2017

Chapter 8.2

28/07/2017

Chapter 9.1

28/07/2017

Chapter 9.2

28/07/2017

Chapter Extra

28/07/2017

Chapter 10.1

28/07/2017

Chapter 10.2

01/08/2017

Chapter 11.1

01/08/2017

Chapter 11.2

01/08/2017

Chapter 12.1

16/08/2017

Chapter 12.2

28/08/2017

Chapter 13

04/10/2017

Chapter 14

04/10/2017

Chapter 14.2

05/02/2018

Chapter 15

22/04/2018

Chapter 18

23/07/2018

Chapter 19.1

01/08/2018

Chapter 19.2

05/08/2018

Chapter 20.1

08/08/2018

Chapter 20.2

16/08/2018

Chapter 21

28/08/2018

Chapter 22

18/09/2018

Chapter 22.1

20/09/2018

Chapter 23.1

20/09/2018
Top