Ketchup Ninja
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ketchup Ninja

Thể Loại Truyện : Action

Ngày tạo: 10-09,2013

Ngày cập nhật: 10-09,2013 (3 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 228

Tóm tắt:

Một bộ truyện nói về Ninja.... Mà thôi đọc đi rồi biết... há há

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 3

10/09/2013

Chapter 2

28/08/2013

Chapter 1

26/08/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/08/2013

Chapter 2

28/08/2013

Chapter 3

10/09/2013
Top