Keyman: The Hand Of Judgement
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Keyman: The Hand Of Judgement

Thể Loại Truyện : Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 03-08,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (31 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,377

Tóm tắt:

Truyện tựa tựa phim Batman ấy nhưng thằng ''anh hùng'' chết ngay chap đầu tiên ='.'= Thánh nhân nào đã hạ được vị anh hùng của chúng ta trong vòng 1 nốt nhạc , tiến sĩ ( LOLI ) Necro và thanh tra Alex sẽ làm gì ? Tất cả sẽ được giải đáp trong bộ truyện ^.^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 29

27/11/2016

Chapter 31

27/11/2016

Chapter 30

27/11/2016

Chapter 28

27/11/2016

Chapter 27

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

02/07/2014

Chapter 2

12/07/2014

Chapter 3

12/07/2014

Chapter 4

15/07/2014

Chapter 5

13/08/2014

Chapter 6

22/08/2014

Chapter 7

15/09/2014

Chapter 8

04/06/2015

Chapter 9

04/06/2015

Chapter 10

06/06/2015

Chapter 11

07/06/2015

Chapter 12

14/06/2015

Chapter 13

20/06/2015

Chapter 14

22/06/2015

Chapter 15

27/06/2015

Chapter 16

08/07/2015

Chapter 17

08/07/2015

Chapter 18

21/07/2015

Chapter 19

03/08/2015

Chapter 20

27/11/2016

Chapter 21

27/11/2016

Chapter 22

27/11/2016

Chapter 23

27/11/2016

Chapter 24

27/11/2016

Chapter 25

27/11/2016

Chapter 26

27/11/2016

Chapter 27

27/11/2016

Chapter 28

27/11/2016

Chapter 30

27/11/2016

Chapter 31

27/11/2016

Chapter 29

27/11/2016
Top